Sim Đầu Số 0710

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 096.111.0303 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0961.16.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
3 Viettel 097.111.4141 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
4 Viettel 0971.18.0202 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0981.77.0505 3.500.000 Sim lặp Đặt mua
6 Viettel 0981.55.3131 2.400.000 Sim lặp Đặt mua
7 Viettel 0961.52.5522 4.000.000 Sim kép Đặt mua
8 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 Sim taxi Đặt mua
9 Viettel 09.7117.2525 7.900.000 Sim lặp Đặt mua
10 Viettel 0961.98.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
11 Viettel 0989.11.77.99 139.000.000 Sim kép Đặt mua
12 Viettel 09.6161.0011 5.700.000 Sim kép Đặt mua
13 Viettel 09.7117.8484 3.500.000 Sim lặp Đặt mua
14 Viettel 097.123.0505 7.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0971.19.0303 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0971.35.2277 1.700.000 Sim kép Đặt mua
17 Viettel 0971.20.5050 3.400.000 Sim lặp Đặt mua
18 Viettel 0961.01.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
19 Viettel 0981.77.5050 2.200.000 Sim lặp Đặt mua
20 Viettel 098.969.4411 3.400.000 Sim kép Đặt mua
21 Viettel 096.123.6600 4.000.000 Sim kép Đặt mua
22 Viettel 097.123.4141 5.300.000 Sim lặp Đặt mua
23 Viettel 0971.16.4040 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
24 Viettel 09.7117.6600 4.000.000 Sim kép Đặt mua