Sim Gánh Đảo

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 07.88888.448 15.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
2 Vinaphone 08.4848.8448 14.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
3 Vinaphone 0947.98.8998 15.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
4 Vinaphone 088888.1441 10.500.000 Sim gánh đảo Đặt mua
5 Mobifone 0707.787887 16.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
6 Mobifone 0797.89.89.98 15.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
7 Viettel 09.6336.9559 15.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
8 Viettel 0976.29.29.92 15.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
9 Viettel 096.323.8998 15.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
10 Viettel 0975.879.889 15.900.000 Sim gánh đảo Đặt mua
11 Mobifone 0899.69.6996 19.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
12 Mobifone 0907.18.8118 15.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
13 Mobifone 0777.999.559 16.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
14 Mobifone 07.8778.9669 11.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
15 Mobifone 07.8778.9559 10.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
16 Mobifone 0777.999.449 10.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
17 Vinaphone 085.9999.559 15.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
18 Vinaphone 08.1969.9669 11.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
19 Vinaphone 0822.22.2112 20.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
20 Vinaphone 0889.879.889 15.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
21 Vinaphone 0833.98.98.89 12.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
22 Vinaphone 0912.00.0880 12.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
23 Vinaphone 088.9999.559 18.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
24 Vinaphone 083.9999.669 20.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua