Sim Gánh Đảo

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0329.49.6776 340.000 Sim gánh đảo Đặt mua
2 Viettel 0867.03.6776 340.000 Sim gánh đảo Đặt mua
3 Vietnamobile 0927.104.224 349.000 Sim gánh đảo Đặt mua
4 Viettel 0377.81.9229 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
5 Viettel 0379.49.9119 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
6 Viettel 0379.42.9669 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
7 Viettel 0379.30.9559 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
8 Viettel 0379.04.9669 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
9 Viettel 0378.52.9119 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
10 Viettel 0378.26.9229 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
11 Viettel 0376.74.9119 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
12 Viettel 0376.80.9559 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
13 Viettel 0378.12.9559 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
14 Viettel 0376.70.9229 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
15 Viettel 0376.40.9559 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
16 Viettel 0375.96.9229 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
17 Viettel 0375.72.9119 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
18 Viettel 0375.30.9119 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
19 Viettel 0374.78.9119 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
20 Viettel 0374.08.9669 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
21 Viettel 0374.14.9559 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
22 Viettel 0373.80.9229 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
23 Viettel 0373.65.9229 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua
24 Viettel 0373.67.9119 360.000 Sim gánh đảo Đặt mua