Sim Năm Sinh 2001

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0978.25.2001 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0966.01.2001 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0988.06.2001 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0968.11.2001 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0976.35.2001 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0977.69.2001 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0977.39.2001 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0976.93.2001 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0987.23.2001 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0988.93.2001 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0968.51.2001 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0708.89.2001 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0797.63.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0707.86.2001 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0774.65.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vietnamobile 0583.35.2001 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vietnamobile 0564.10.2001 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vietnamobile 0587.44.2001 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0764.42.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 0949.43.2001 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0777.95.2001 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0784.73.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0707.81.2001 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vietnamobile 0583.81.2001 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0785.87.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0764.97.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vietnamobile 0566.72.2001 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0769.84.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 0374.31.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0779.73.2001 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0775.75.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0778.78.2001 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 0369.75.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0797.94.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vietnamobile 0564.11.2001 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0394.54.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 0364.87.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 0346.69.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0365.46.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0765.71.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0785.97.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0949.48.2001 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0778.98.2001 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0769.80.2001 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vietnamobile 0566.42.2001 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0707.32.2001 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0769.60.2001 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vietnamobile 0587.50.2001 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 0387.22.2001 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0764.14.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0786.55.2001 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Mobifone 0932.55.2001 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0704.41.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0765.86.2001 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0978.46.2001 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 0707.89.2001 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0798.23.2001 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 0945.13.2001 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 0839.88.2001 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 083.323.2001 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vinaphone 0916.81.2001 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vinaphone 0915.46.2001 1.625.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vinaphone 09.12.05.2001 8.920.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 0916.54.2001 1.925.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vinaphone 091.336.2001 1.660.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vinaphone 0916.74.2001 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Vinaphone 081777.2001 6.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vinaphone 0918.13.2001 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vinaphone 0919.53.2001 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vinaphone 0918.64.2001 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status