Sim Năm Sinh 2011

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 09.13.01.2011 11.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 0914.07.2011 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 0919.29.2011 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 097.888.2011 17.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 098.29.9.2011 11.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0989.86.2011 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 096.26.7.2011 14.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0966.69.2011 11.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 0914.08.2011 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0906.07.2011 13.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 096.246.2011 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0886.88.2011 11.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0904.07.2011 15.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 09.07.10.2011 14.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 08.28.03.2011 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 091333.2011 11.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vietnamobile 092.888.2011 10.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vietnamobile 09.28.06.2011 17.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vietnamobile 09.28.01.2011 17.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vietnamobile 09.28.08.2011 17.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0345.67.2011 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0705.12.2011 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0976.89.2011 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0915.02.2011 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Vinaphone 08.18.05.2011 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vinaphone 08.26.12.2011 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 096.333.2011 20.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 093.666.2011 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vietnamobile 09.22.10.2011 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vinaphone 08.24.07.2011 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vinaphone 0913.09.2011 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vinaphone 08.15.07.2011 13.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vinaphone 08.29.07.2011 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 07.8888.2011 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 096.777.2011 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vinaphone 08.18.01.2011 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vinaphone 08.18.12.2011 11.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 08.18.08.2011 11.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 0916.09.2011 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 08.16.05.2011 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 08.16.10.2011 11.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vietnamobile 09.25.10.2011 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vietnamobile 09.21.05.2011 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vietnamobile 09.27.07.2011 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 0911.09.2011 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 08.14.11.2011 12.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 091.555.2011 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vietnamobile 09.23.08.2011 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 08.19.02.2011 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 08.27.05.2011 13.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 08.23.03.2011 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 08.25.10.2011 11.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 08.23.10.2011 11.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 08.26.10.2011 11.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0989.68.2011 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 08.17.08.2011 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 08.22.03.2011 13.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 08.17.09.2011 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 08.26.01.2011 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vietnamobile 09.25.12.2011 13.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vinaphone 08.23.09.2011 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vietnamobile 09.27.08.2011 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vietnamobile 09.22.07.2011 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 08.17.05.2011 14.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vietnamobile 09.27.02.2011 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Viettel 0333.88.2011 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Vinaphone 0918.04.2011 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vietnamobile 09.26.02.2011 13.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vinaphone 08.19.04.2011 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vietnamobile 09.26.01.2011 13.200.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2011 : 062e54bf25d76b516778aab547c3cdff

DMCA.com Protection Status