Sim Năm Sinh 2018

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0354.4.2.2018 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0354.2.1.2018 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 035.567.2018 2.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0358.80.2018 790.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0389.30.2018 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0348.55.2018 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0339.60.2018 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 037.357.2018 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0386.50.2018 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 035.4.08.2018 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0334.51.2018 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0364.51.2018 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0367.95.2018 930.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0368.50.2018 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0353.2.7.2018 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0368.4.7.2018 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0327.91.2018 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0328.4.2.2018 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0327.88.2018 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0348.92.2018 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0357.21.2018 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 096.4.06.2018 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0376.48.2018 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0396.43.2018 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0968.01.2018 3.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0868.59.2018 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 0978.37.2018 2.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 0348.24.2018 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 0329.4.9.2018 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Viettel 0353.4.9.2018 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0378.82.2018 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 034.941.2018 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 03.7919.2018 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0965.8.4.2018 2.310.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 0333.6.7.2018 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 037.6.09.2018 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 035.237.2018 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 033.266.2018 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 034.914.2018 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0388.51.2018 1.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 098.242.2018 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 0397.25.2018 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 0377.51.2018 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 039.682.2018 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 0379.82.2018 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 0355.4.6.2018 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 0379.4.2.2018 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0349.35.2018 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 0393.55.2018 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0386.34.2018 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Viettel 0344.52.2018 790.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 096.131.2018 4.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Viettel 033.575.2018 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Viettel 0374.69.2018 1.210.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0384.40.2018 750.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Viettel 0374.31.2018 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Viettel 0394.802018 750.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 0335.16.2018 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 0356.89.2018 1.210.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Viettel 039.252.2018 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Viettel 035.459.2018 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Viettel 0393.74.2018 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Viettel 0367.3.5.2018 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Viettel 038.266.2018 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Viettel 035.330.2018 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Viettel 034.868.2018 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Viettel 0365.81.2018 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Viettel 035.313.2018 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Viettel 0327.30.2018 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Viettel 0335.73.2018 860.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2018 : 88a3d5dd7d94ccacdce311285a7054a7

DMCA.com Protection Status