SimSoDepDaNang

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 2021

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0865.11.11.21 4.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0332.18.11.21 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0377.77.2021 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0345.97.2021 1.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0967.66.2021 4.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0869.11.11.21 4.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0373.11.11.21 2.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0862.11.11.21 4.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0392.11.11.21 5.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0352.11.11.21 4.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0867.11.11.21 4.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0967.12.12.21 4.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0964.08.12.21 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0982.20.08.21 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0332.88.2021 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0389.35.2021 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0339.58.2021 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0969.15.02.21 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0363.62.2021 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0333.65.2021 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0961.19.08.21 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0987.06.01.21 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0362.15.2021 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0971.19.02.21 660.000 Sim năm sinh Đặt mua